Disclaimer

Alle teksten en het beeldmateriaal zonder bronvermelding op Regensburg.nl zijn eigendom van Regensburg.nl en mogen niet zonder toestemming worden verspreid. Daarnaast wordt Regensburg.nl ondersteund door tekst en beeld van openbaar toegankelijke websites. Mocht dit het geval zijn, dan wordt waar mogelijk de bron vermeld. Dit doen wij met zoveel mogelijk zorg.

Het is niet onze intentie om bezoekers van Regensburg.nl te misleiden over de afkomst van de geschreven en afgebeelde werken op de website. Mochten wij per abuis incorrect te werk gegaan zijn (bijvoorbeeld bij een missende bron, een verkeerde bron of inbreuk op auteursrecht,) en bent u (woordvoerder van) de rechthebbende, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier voor het indienen van een verwijder- of correctieverzoek. Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk werk van maken.

Regensburg.nl bevindt zich nog in de projectfase (test en opstart) en zal nooit met winstoogmerk opereren. Het is ook om deze reden dat Regensburg.nl zich niet bezighoudt met enige websitepromotie waardoor het bezoekersaantal zeer gering is.

De geleende werken op Regensburg.nl zijn van lage kwaliteit en zijn niet geschikt voor ongepermitteerde verspreiding door bezoekers.

Tot slot, wij maken ook gebruik van de Notice and Takedown procedure.