Notice and takedown

Welke gegevens zijn belangrijk bij een notice and takedown verzoek?

  • Je contactgegevens.
  • Welke informatie verwijderd moet worden: Vermeld duidelijk alle informatie die volgens jou onrechtmatig is. Het is belangrijk specifiek te zijn. Vaak is het bijvoorbeeld niet nodig om de gehele website te verwijderen, maar kan ook een enkele zin/foto verwijderd worden. Voeg ter verduidelijking een print screen toe van de ongewenste informatie (indien mogelijk gemarkeerd.)
  • Een motivatie waarom je Regensburg.nl vraagt om op te treden (als eigenaar van de website, beheerder van de website, eigenaar domeinnaam of host). Bijvoorbeeld omdat de informatie niet waar is, omdat er sprake is van identiteitsfraude, omdat de andere partij geen belang heeft om deze te publiceren of omdat de informatie een inbreuk maakt op jouw auteursrechten.
  • De impact van het publiceren van de informatie.
    De URL’s waarop de ongewenste informatie is gepubliceerd. In geval van plagiaat, voeg dan ook originele URL’s toe.
  • Indien nodig voeg je documenten toe** waarmee je bewijst dat jij de rechtmatige eigenaar bent van de informatie (bijvoorbeeld een inschrijving bij de Kamer van Koophandel).
  • Een termijn waarbinnen de informatie verwijderd moet worden.

Ten slotte, indien niet voldoende gegevens worden aangeleverd, kan er niet aan de take-down procedure worden voldaan. Indien mogelijk (gegevens bekend) zal er om aanvullende informatie worden gevraagd om hieraan wel te voldoen. Indien alle informatie compleet en terecht blijkt, zal onverwijld de content worden verwijderd.

** Indien U bijlagen heeft, geef dit aan in de omschrijving. Na controle van uw bericht krijgt u een adres waar deze bijlagen naartoe gestuurd kunnen worden.

 

URL waar mogelijk de content zichtbaar is